Een kwart eeuw schrijft, denkt en praat Jos van der Lans inmiddels over de publieke sector in Nederland. Over welzijnswerkers, politieagenten, docenten, jeugdzorgers en thuiswerkers, over al die professionals die de samenleving als werkvloer hebben. Alleen zien we ze daar steeds minder. Bureaucratische regels, angstige protocollen en geduldig registrerende computerschermen zijn er steeds beter in geslaagd deze professionals van hun werk te houden.

Zijn boek ONTREGELEN is geboren uit verbazing over deze ontwikkeling. Waar komt die controlezucht vandaan? Hoe heeft deze bureaucratische verschansing achter loketten en procedures zich kunnen voltrekken? Hoe kan het dat deze professionals het hebben laten gebeuren? En vooral: hoe kan het tij gekeerd worden?

Omdat we een documentaire over jeugdzorg aan het maken zijn, heb ik dit boek gretig gelezen. Jos van der Lans geeft in het laatste hoofdstuk tien ontwerpprincies voor het terugveroveren van de werkvloer. Als ik die principes bespreek met hulpverleners in de jeugdzorg, blijken ze uit het hart gegrepen te zijn!