Hoogfunctionerende jongeren met een vorm van autisme: leren kunnen ze vaak prima, maar wat betekent autisme voor je schoolcarrière? En wat betekent het voor je ontwikkeling als je altijd een buitenbeentje bent, bijvoorbeeld in de puberteit? In de documentaire ‘KANS’ vertellen Tjitske en Jeannot hoe ze vastliepen in het reguliere voortgezet onderwijs. De veelheid aan prikkels op een grote scholengemeenschap, de sociale druk, ook binnen het lesprogramma, de pesterijen, en daarnaast steeds weer het onbegrip van medeleerlingen en docenten, dit alles maakte voor hen dat het na verloop van tijd echt niet meer ging.

Op het Leo Kannercollege, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, kregen ze een nieuwe kans. Op deze kleinschalige school, waar ze eindelijk begrepen werden, bloeiden ze op. Ze behaalden beiden hun HAVO-diploma. We volgen Tjitske en Jeannot in hun examenjaar, en zien waarom speciaal onderwijs voor sommige leerlingen de enige uitweg is.

‘Kans’ is uitgezonden op TV West in de documentaireserie WESTDOC op 17 augustus 2014.

Bekijk de trailer.

De film KANS is op DVD verkrijgbaar. Een DVD kost € 6,55 inclusief verzendkosten. Als u één of meer DVD’s wilt ontvangen, stuur dan een email naar info@janstap.nl en vermeld:

  • uw naam
  • straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • het aantal DVD’s dat u wilt ontvangen.

Uw ontvangt dan van ons een email met daarin opgenomen het verschuldigde bedrag (de verzendkosten hangen af van het aantal DVD’s) en het rekeningnummer waarop u het bedrag moet overmaken. Zodra uw betaling ontvangen is, sturen we u de bestelling toe.