Jan Stap

Jan Stap Film werkt voor klanten in binnen- en buitenland. Ik heb ervaring met producties in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Mandarijn en Arabisch. Met mijn films help ik mensen en organisaties hun doelen te bereiken.

Hoe dan? Door bijvoorbeeld positieve invloed uit te oefenen op overheidsbeleid. Of door sociale cohesie te vergroten en invulling geven aan bewonersparticipatie in wijkfilmprojecten. Of door bedrijfsplannen in filmvorm effectief te presenteren aan stakeholders.

Met de eerste film die ik maakte, had ik al invloed op het nationale milieubeleid. Door simpelweg aan de beleidsambtenaren te laten zien wat negatieve gevolgen van het nieuwe beleid zouden zijn en hoe die te voorkomen. Ook is het me gelukt twee bedrijven te helpen die op enorme weerstand stuitten bij het vinden van een geschikte locatie voor hun nieuwe bedrijfsvestigingen.

Een andere vorm waarbij film wordt ingezet om iets voor elkaar te krijgen, is participatieve video. Hierbij leert een groep of gemeenschap een eigen film te maken. Zo gaven we kinderen in het Transvaalkwartier in Den Haag filmles. We deden dit omdat het belangrijk is dat kinderen hun talenten en hun creativiteit kunnen ontwikkelen onder goede begeleiding. Ze leren zo positieve aandacht te krijgen voor wat hen bezighoudt, boeit en tegenstaat. En ze leren hoe ze met hun films als bewoner van Den Haag invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek.

Lees mijn blog