In het project ‘Dubbel Portret’ brengen we Nederlandse kunstenaars en statushouders met een professionele creatieve achtergrond bij elkaar. Creativiteit tijdens deze ontmoetingen dient als verbindende factor. We zijn begonnen met twee ontmoetingen in Leiden. Van deze ontmoetingen heb ik twee korte documentaires gemaakt.

​Het plan is om deze twee korte films te presenteren tijdens een tentoonstelling. Wanneer we dit gaan doen is nu nog niet vast te leggen. We willen tijdens de openingsavond in gesprek gaan met de filmers, kunstenaars en het publiek onder leiding van een moderator over de thema’s die in de films naar voren zijn gekomen. Sociale thema’s worden interactief aangekaart d.m.v een sociaal experiment waar de bezoekers doorlopend aan kunnen deelnemen. Verbindingen die vastgelegd zijn in het videoproject, kunnen zo gebruikt worden als inspiratie om mensen te bewegen contact te maken met personen buiten het eigen gebruikelijke netwerk.