De documentaire over jeugdzorg in de Leidse regio ‘Het kind of de rekening?’ bestaat uit drie afleveringen: ‘Zorgen en leren’, ‘Goede hulp’ en ‘Geld en grip’.

Deze eerste aflevering zoomt in op de raakvlakken tussen jeugdzorg en onderwijs. In deze aflevering volgen we drie lijnen:  Leren buiten school als school te belastend is. Hulp die makkelijk in te zetten is op scholen, is nu lastig te organiseren omdat onderwijs en jeugdzorg elk hun eigen financieringsvorm hebben met eigen criteria. En als derde: hoe kunnen we leerkrachten beter toerusten om goed om te gaan met leerlingen met gedragsproblemen?

We spraken met veel hulpverleners en ervaringsdeskundige jongeren over wat eigenlijk goede hulp is? En wat is een goede hulpverlener en wat hij zij/zij daarvoor nodig? En hoe gaan we er als hulpverlening, bestuur, politiek en maatschappij mee om? En welke rol spelen degenen die hulp krijgen in de kwaliteitsverbetering?

De uitgaven zijn structureel hoger dan de som geld die gemeenten van het Rijk voor jeugdzorg ontvangen. De gemeenteraad wil daarom grip hebben op de jeugdzorg. En allemaal willen we dat de hulp goed is. Maar geven we de hulpverleners wel de ruimte om verbetering mogelijk te maken? En betrekken we de jeugdigen en ouders daar wel bij? Weten we überhaupt hoe goed onze jeugdzorg is? We gingen ook buiten Leiden op zoek naar hoe het zou kunnen: meten en weten of er goede hulp geboden wordt.

Kijk ook op ons blog voor sneek previews en laatste nieuwtjes!

‘Het Kind of de Rekening?’ is een gezamenlijk project van filmmaker Jan Stap en journalist René Lamers. Jan en René werken samen met Reanne van Kleef van Sleutelstad FM. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Wil je op de hoogte blijven van de vertoningen van mijn documentaires? Vul dan je contactgegevens in. Ik zal niet te vaak een nieuwsbrief sturen!