Schoolziek

Documentaireserie in twee afleveringen over het verband tussen passend onderwijs en gezondheid

We hebben bij het maken van onze films over jeugdhulp en over onderwijs kinderen en jongeren leren kennen die niet naar school kunnen, terwijl ze wel kunnen leren. Thuiszitters worden ze wel genoemd. Het zijn kinderen die vaak slecht tegen veel prikkels kunnen, bijvoorbeeld kinderen met autisme. Of hoogbegaafde kinderen die om een andere vormgeving van onderwijs vragen dan de meeste andere kinderen. We hebben ook ontdekt dat er in de regio Holland Rijnland serieuze pogingen zijn om hieraan iets ten goede te veranderen. We gaan onderzoeken om hoeveel kinderen het gaat, hoe ze kunnen leren en welke barrières daarvoor uit de weg geruimd moeten worden.

Van de kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen, zou voor een deel ander onderwijs wel eens veel beter kunnen helpen. Maar zulk echt passend onderwijs is waarschijnlijk een stuk duurder dan traditioneel onderwijs. We willen uitzoeken of we met echt passend onderwijs niet twee vliegen in één klap kunt slaan: kinderen die gezonder zijn, beter in het leven staan en beter leren èn een flinke besparing op de kosten voor jeugdzorg. Een besparing die misschien wel ruimschoots opweegt tegen de extra kosten voor echt passend onderwijs.

9 september 2022 in Doc - Schoolziek

Eindelijk van start

We hebben groen licht gekregen van het Leids Mediafonds voor een nieuwe film getiteld 'Schoolziek'! Deze film is een logisch vervolg op wat we eerder ontdekten bij onze films over…
Read More

Aflevering 1

Hoewel thuiszittende kinderen voor ons de aanleiding waren om een documentaire over onderwijs ‘Leren in Leiden’ te gaan maken, komen ze zelf nog niet genoeg in beeld. We weten inmiddels veel meer over deze kinderen en jongeren en over de redenen waarom ze niet naar school gaan. Dat willen we verder uitdiepen. We zoeken antwoorden op vragen als: om hoeveel kinderen gaat het, wat zijn de oorzaken, wat zijn de oplossingen, waarom worden die oplossingen niet uitgevoerd? Er gebeurt weliswaar al veel, maar toch groeit het probleem. Zo is de regio Holland Rijnland ‘inspiratieregio’ voor heel Nederland op het gebied van de aanpak om thuiszitters te laten leren. Maar ook horen we kritische geluiden over ingebakken mechanismen die passend onderwijs voor deze kinderen lastig maken.

Aflevering 2

Een ander verband dat we nog niet uitgediept hebben, is het onderwijs als oorzaak voor psychische en lichamelijke klachten. Uit alle gesprekken die we gevoerd hebben en de literatuur die we gelezen hebben durven we al wel de conclusie te trekken dat niet passend onderwijs een belangrijke oorzaak is van de grote vraag naar jeugdhulp. In deze aflevering willen we dat verder onderzoeken, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de eerste aflevering van ‘Het kind of de rekening’ zijn we ingegaan op verbetering van de samenwerking tussen scholen en hulpverleners. Dat is ook wat je op dit moment het vaakst ziet als je leest over de relaties tussen onderwijs en jeugdhulp. Maar niet passend onderwijs als oorzaak blijft nog onderbelicht. Reden dus om er een aflevering over te maken. Er is gelukkig in Leiden en omgeving veel expertise over de relatie onderwijs en psychisch welbevinden.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief!‘Schoolziek’ is een gezamenlijk project van filmmaker Jan Stap en journalist René Lamers. Jan en René werken samen met Reanne van Kleef van Sleutelstad FM. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.

Kijk ook op mijn blog voor het laatste nieuws!

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.