Een projectfilm laten maken die effectief is!

Een projectfilm in documentairestijl is in het bijzonder geschikt voor het  betrekken van mensen. In deze stijl maken we gebruik van de technieken van het vertellen van verhalen – ‘story telling’. In plaats van droge feitelijkheden te presenteren, vertellen we bijvoorbeeld hoe een projectteam toewerkt naar het eindresultaat. Of zoeken we naar verhalen in organisaties. Film is een waardevolle aanvulling bij veel soorten projecten.

Europese projecten

Europese projecten, zoals in het kader van Horizon 2020, EaSI en LIFE,  hebben vaak stakeholders in diverse landen. Behalve afstanden die overbrugd moeten worden, krijgen we ook te maken met taalbarriéres -niet iedereen beheerst voldoende Engels- en met grote verschillen in begrip van vakinhoudelijke zaken. Een film in eigen taal zet de neuzen dezelfde kant op.

Testimonial video

Effectief is ook een ’testimonial video’ van een succesvol uitgevoerd project, waarbij de mensen voor wie het project bedoeld is, open en eerlijk vertellen over hoe zij het hebben ervaren. Als mensen dat voor de camera doen, werkt dat nog sterker dan wanneer je hun verhaal zou lezen in een artikel. Je ziet immers hun gezicht erbij.

Voorbeeldfunctie

Als een project een voorbeeldfunctie heeft, kan film in combinatie met ander voorlichtingsmateriaal ingezet worden. Film een medium is bij uitstek geschikt om betrokkenheid te vergroten.

Culturele projecten

Culturele projecten krijgen een nog groter publiek als er ook een film bij wordt gemaakt. Een event, uitvoering, of ontmoeting is vaak maar eenmalig. Een film kun je later (nog eens) bekijken!

Bekijk recent werk
Ontmoeting Ayman en IzaakProjectfilmsStorytelling
6 april 2020

Dubbel Portret

In het project 'Dubbel Portret' brengen we Nederlandse kunstenaars en statushouders met een professionele creatieve achtergrond bij elkaar. Creativiteit tijdens deze ontmoetingen dient als verbindende factor. We zijn begonnen met…

Speeltuin De Doorbraak 2:58

Speeltuin de Doorbraak wordt een nieuwe natuurlijke speeltuin met veel spannende spelaanleidingen als onderdeel van het toekomstige Lakenpark.

Naast het gemeentelijk basisplan wil het speeltuinbestuur er nog een extra schepje bovenop doen door extern fondsen te werven voor een pluspakket met o.a. een boomhuis, stuitergras, drijvende tuinen en ook meer (natuur)speelaanleidingen voor kinderen met handicaps. Het pluspakket, dat is ontworpen samen met de kinderen, kan alleen als we extra geld binnenhalen. Vandaar deze crowdfunding.

Over persoonlijke ontwikkeling 0:29

Ruim twee jaar werkten Procense, samen met de How Company, bij de Sociale Verbeteringsbank aan het programma ‘Continu Leren en Verbeteren’ in combinatie met een communicatietraining. Om potentiële klanten te laten zien hoe deze aanpak werkt, maakte ik voor Procense en How Company een mini-doumentaire waarin ik zeven medewerkers vroeg naar hun ervaringen. Door het maken van deze film ben ik in elk geval overtuigd geraakt van de kwaliteit van het werk van deze bedrijven. Een van de medewerkers die mij echt overtuigde, is Bilal. Kijk en luister naar dit fragment.

Impel – You can only clap with two hands 12:53

The Basel Convention is an international treaty designed to reduce the movements of hazardous waste between nations, and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. This introduction of the film shows the need for co-operation between countries to enforce the compliance with the Convention.