Op 23 maart krijgen de leden van de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alvast een stuk van aflevering 2 te zien! Willy de Heer en Loek Zonnenberg, die ik ook voor de film geïnterviewd heb, gaan hun kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen delen met de Kamerleden tijdens een rondetafelgesprek. In de week erna, op 30 maart, is er een debat over passend onderwijs gepland, dus het moment is gunstig.

De aflevering laat zien hoe op de Leidse Anne Frankschool passend onderwijs voor veel van deze kinderen gegeven wordt. Helaas zijn er elk jaar meer aanmeldingen dan plaatsen op deze school. Hopelijk helpt de film hier verandering in te brengen!