Tijdens het congres ‘Professionele moed’ op 16 november 2021 verkenden professionals uit de jeugdzorg samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen? Tijdens dit congres hebben we de tweede aflevering van mijn documentaire ‘Het kind of de rekening?’ laten zien.

De centrale vraag ‘Wat heb je nodig om professionele moed te tonen?’ sloot mooi aan op deze aflevering die antwoord zoekt op de vragen: ‘Wat is goede hulp?, Wat is een goede hulpverlener?, En wat heeft die daarvoor nodig?. Want ik kom als maker van de film tot het antwoord: ‘Goede hulp zit ‘m dus in vertrouwen, durven afwijken van protocollen, eerlijk zijn, het kind zien, je kunnen verplaatsen in de leefwereld van de jongeren, kennis, ervaring, jongerenparticipatie, goede overdracht en goede nazorg. En bedenk dat niet alles snel is te fiksen.’