Willy de Heer is in Leiden gepromoveerd op het onderwijs aan kinderen die (zeer) makkelijk leren of (hoog)begaafd zijn. Uit haar onderzoek bleek dat leerlingen die van zichzelf (zeer) makkelijk leren in het onderwijs tegen vergelijkbare problemen aanlopen als leerlingen die (zeer) moeilijk leren ofwel leerlingen met een lichte verstandelijk beperking. Hun cognitieve, sociale en emotionele mogelijkheden komen namelijk niet overeen met de eisen en verwachtingen van de mensen in hun omgeving. In dit videofragment legt ze uit aan de hand van een voorbeeld hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen al op jonge leeftijd op school tegen problemen aanlopen.

Dit filmfragment wordt onderdeel van onze documentaire ‘Leren in Leiden’. We verwachten de première in het najaar van 2021.

De productie wordt financieel mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.