Ivo Mijland spreekt regelmatig over leerlingbegeleiding op congressen en symposia. Zo leerde ik hem ook kennen. Ik vroeg hem hoe je op school moet omgaan met kinderen die wat kwetsbaarder zijn. Ik stelde Ivo deze vraag omdat we voor onze documentaire ook het raakvlak van jeugdzorg en onderwijs onderzoeken.

Dit filmfragment wordt onderdeel van onze documentaire ‘Het kind of de rekening?’. We verwachten de première van de docu dit voorjaar. De productie wordt financieel mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.