In onze Leidse documentaire ‘Het kind of de rekening?’ zoeken we het antwoord op de vraag: Wat is een goede hulpverlener? We interviewden Bernhard van der Meij, maatschappelijk werker voor dak- en thuisloze jongeren bij De Binnenvest. De Binnenvest is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

We willen met onze documentaire een goede discussie voeden in het krachtenveld tussen aan de ene kant willen helpen en aan de andere kant grip hebben op de kwaliteit en de kosten van de jeugdzorg. Alvast een klein stukje over bejegening. Een aspect waar we vaker op terug zullen komen.