Kun je een kind helpen zonder de ouders te helpen? Die vraag stellen we in onze Leidse documentaire over jeugdzorg ‘Het kind of de rekening?’. Omdat we de indruk hebben dat het ‘probleem’ – bijvoorbeeld agressie, angst of druk gedrag – soms bij alleen het kind wordt neergelegd. We interviewden hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren, directeur Patiëntenzorg van het Curium. We spraken o.a. over systeemtherapie, ook wel genoemd ‘gezinstherapie’.

De mensen van het Curium bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en hun gezin bij (meervoudige) psychiatrische stoornissen.

We willen met onze documentaire een goede discussie voeden in het krachtenveld tussen aan de ene kant willen helpen en aan de andere kant grip hebben op de kwaliteit en de kosten van de jeugdzorg. Alvast een klein stukje van het interview.