Een klein stukje van onze documentaire in wording ‘Leren in Leiden’ zal te zien zijn tijdens de Nacht van de Leraar op woensdag 6 oktober. Dat zal zijn als onderdeel van een gesprek  over gelijke kansen met Karen Heij, Myra Warmer, Thomas de Leeuw, Erica Smits en ik. Gespreksleider is Maaike van der Heide.

Het fragment uit de documentaire is een stukje van het interview dat ik had met wiskundeleraar Thomas de Leeuw. Thomas vertelt waarom hij het liefst wiskundeles geeft aan vmbo-leerlingen.

Deelnemers aan de Nacht van de Leraar zijn welkom om aan het gesprek deel te nemen. Het gesprek zal zijn van 18:15 tot 18:45 uur op het festivalterras in het Pesthuis.

De documentaire ‘Leren in Leiden’ zal uit drie of vier aflevering bestaan. Het interview met Thomas de Leeuw komt in de aflevering over inclusie. Voor de een is inclusie dat alle kinderen samen op dezelfde school kunnen zitten. Voor anderen doet het er minder toe of een kind op speciaal of regulier onderwijs zit. Het gaat er volgens hen om dat opleiding moet leiden naar een volwaardige plek in de maatschappij. We kijken in deze aflevering naar inclusie zoals bedoeld in de Wet passend onderwijs, maar ook breder: in de maatschappij. Ongeacht afkomst, IQ, opleiding van de ouders, manier van leren of de manier waarop de hersenen zijn geschakeld. Het gaat dan niet alleen om de tegenstelling speciaal versus regulier, maar ook vmbo versus ‘hoger’ middelbaar onderwijs.

De Nacht van de Leraar wordt georganiseerd door het LEF. De documentaire ‘Leren in Leiden’ wordt financieel mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds.