Stel je bent ondernemer. En je hebt een prachtig plan. Voor een nieuwe productlijn, een schaalvergroting, noem maar op. Maar daarvoor moet je uitbreiden, bouwen, misschien zelfs verhuizen! Op papier heb je het al helemaal voor elkaar. Het is financieel haalbaar. Maar het politieke klimaat is ronduit ongunstig. Dat overkwam Hein. Hij runde een autodemontagebedrijf. Ooit opgezet door zijn vader op een klein achteraf gelegen terrein en nu overgenomen door Hein. Hein moderniseerde het bedrijf en voerde de ISO9001-norm voor kwaliteitsmanagement in. Ook plaatste hij een installatie om alle schadelijke vloeistoffen uit de sloopauto’s af te tappen, zodat de bodem niet verontreinigd zou raken.

De resultaten bleven niet uit. Het bedrijf groeide als kool. Toen ik het leerde kennen barstte het uit z’n voegen. Hein moest verhuizen, want voor uitbreiding op de huidige stek was geen ruimte. Hij zocht een geschikte plek in de regio en vond die op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein in een naburige gemeente. Maar toen begon de ellende. De gemeenteraad zag de komst van het autodemontagebedrijf helemaal niet zitten. Ondanks vele gesprekken met de wethouder en gemeente-ambtenaren lukte het niet om groen licht te krijgen. Acht jaar al was Hein bezig een plek te verwerven, zonder resultaat.

Een filmpje zou misschien helpen

Ten einde raad vroeg hij of ik langs wilde komen. Op zijn terrein stond het vol met jonge schade-auto’s met barcode-stickers op de deuren, spatborden, lampen en bumpers. Hein vertelde dat hij de bruikbare onderdelen alvast gelabeld had en in zijn geautomatiseerde voorraadadministratie ingevoerd. Maar omdat hij binnen geen opslagruimte meer had, liet hij ze voorlopig aan de auto’s zitten. We gingen naar binnen. In zijn piepkleine kantoortje vroeg hij of ik een filmpje kon maken. Zijn bedrijfsadviseur had geopperd dat dat zou kunnen helpen. Oef! Maar ze hadden het goed voorbereid. Hein had een goed ondernemingsplan, fiat van de bank om de investering te kunnen doen en een ISO9001 certificering, die na een recente audit weer verlengd was. Z’n bedrijfsadviseur kon erg goed vertellen over de ontwikkelingen in de autodemontagebranche. Ik raakte overtuigd dat Hein vocht voor een goede zaak.

Verdiep je in de ander partij!

Ik las de notulen van de raadsvergaderingen waarin het bedrijf van Hein ter sprake was geweest en kwam er zo achter waar de pijn zat. Zoals we al dachten, leefden er vooral veel vooroordelen over autoslopers bij de raadsleden. We gingen aan de slag. Omdat het eigen bedrijf er niet mooi uitzag met de overvolle opslag en de veel te krappe ruimte, mocht ik filmen bij collega-bedrijven elders in het land. Toen de film klaar was, lieten Hein en zijn bedrijfsadviseur hem zien tijdens een raadsvergadering. En het wonder gebeurde: de voltallige raad stemde in met de komst van het bedrijf! Ik had wel verwacht dat de film impact zou hebben, maar van zo’n succes hadden we niet durven dromen!

Wat waren de redenen van dit succes?

Allereerst had Hein serieuze en haalbare plannen. En dankzij de hulp van solidaire collega-bedrijven konden we echt laten zien hoe het nieuwe bedrijf er uit zou gaan zien. We hadden gezorgd dat de stijl van de film, zowel in woorden als beelden, totaal niet leek op een reclamefilm, want dat zou weerstand oproepen.

De film speelde in op het gebrek aan kennis en inzicht bij de doelgroep, in dit geval de raadsleden. Zij waren niet op de hoogte van de ontwikkelingen in de autodemontagebranche, die zich in korte tijd had ontwikkeld van een branche met duizenden deels morsige bedrijfjes tot een branche met ongeveer 500 grotere bedrijven met alle milieuvoorzieningen en diverse kwaliteitskeurmerken. Bedrijven die bovendien een overeenkomst hebben met AutoRecycling Nederland en vaak ook met verzekeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen bieden een autoverzekering aan, waarbij auto’s zoveel mogelijk worden gerepareerd met gebruikte, originele onderdelen.

Een milieudeskundige, een deskundige op het gebied van voertuigcriminaliteit en de directeur van de Kamer van Koophandel gaven hun visie voor de camera. Kortom, we konden alle vooroordelen weerleggen. En dankzij mogelijkheden voor inspraak en participatie bij de gemeente kon de film tijdens een raadsvergadering vertoond worden. Hein heeft nu een modern nieuw pand met alle benodigde ruimte en voorzieningen!