Nu veel gemeenten met forse tekorten  op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig, is de conclusie van het boek. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten bij de sector worden gelegd, niet langer bij kinderen, jongeren en ouders.

Het boek gaat niet alleen in op de manco’s van het huidige jeugdhulpstelsel, maar geeft gelukkig ook veel voorbeelden die hoop geven.

Het boek is een uitgave van Stichting Beroepseer.