Tag Archives: wijkcontainer

Die stoel hoort daar niet!

Grofvuil bij de wijkcontainer. Vaak staat en ligt het er dagenlang. In Dordrecht wordt campagne gevoerd om dit verschijnsel terug te dringen. Met ludieke acties en met voorlichting in de wijk. Deze filmpjes zijn daar een onderdeel van.

Soms worden er zelfs goede spullen buiten gezet, zoals in dit filmpje. Maar daar is een betere bestemming voor.