Tag Archives: over de zee

Over de Zee – Neeltje Jans

Voor het digitaal magazine ‘Over de Zee’ ging ik met journalist Wim van Wijk naar het strand van Neelltje Jans. Daar ontmoetten we vrijwilligers van de stichting Anemoon, die er elke 14 dagen inventariseren welke soorten dieren er aanspoelen. Lees het bijbehorende artikel ‘De dynamiek van een niet-gesuppleerd strand’ op overdezee.nl/magazine-nummer-2-februari-2014/


Over de Zee – Stoere dijk

De Hondsbossche Zeewering. Op het eerste gezicht lijkt de stoere dijk sterk zat om het kwetsbare achterland tot in lengte van jaren tegen de Noordzee te beschermen. Maar schijn bedriegt. De dijk voldoet niet meer aan de gestelde veiligheidsnormen en vormt een zwakke schakel in de kustverdediging. Daarom wordt de kust in 2014 met ruim 30 miljoen kubieke meters zand versterkt. Strandjutter Henk Snip uit Groet en gastheer Clifton Tuinfort van Strandpaviljoen Camperduin hebben elk hun eigen kijk op de zaak. Lees ook het bijbehorende artikel ‘Stoere dijk krijgt zacht karakter


Over de Zee

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met de zee als werkterrein kunnen elkaar voortaan vinden op het digitaal platform Over de Zee. Dit gemeenschappelijk ontmoetingsplein is door de stichting Water&Media gepresenteerd op de jaarlijkse Noordzeedagen voor wetenschappers, beleidmakers en bedrijfsleven.

Voor het digitale magazine maakte ik enkele korte video-interviews over het thema duurzame scheepvaart.