Tag Archives: buurtwerk

Filmproject Slaaghwijk

Samen met Libertas Leiden werk ik als Leids filmmaker aan een filmproject in de Slaaghwijk/Merenwijk. Het project is zo opgezet dat een groep bewoners de redactie vormt. Samen zoeken we onderwerpen en bepalen hoe we die onderwerpen in beeld gaan brengen. Het doel van dit project is: het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk en inzicht geven in actuele maatschappelijke thema’s. Een van die thema’s is het opvoeden van onze kinderen. Bij dit thema werken we samen met de Wijkacademie Opvoeden Slaaghwijk. Een andere thema is ‘jongeren in de wijk’. Hier werk ik samen met Halim Safsaf, vrijwilliger bij Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden Holland.

De foto is genomen door Michiel Keller.


Jongeren in zicht!

Gemeente Leiden wil te weten komen wat er leeft onder de jongeren in de wijken Meerburg en Roomburg. Hoe zien ze de mogelijkheden in hun directe omgeving zoals het archeologisch park Matilo met doe- en schooltuinen, de Loods en de Arcade. Om daar achter te komen mogen jongeren van 10 tot en met 14 jaar hun directe omgeving filmen. Waar zijn ze trots op? Op welke plek en waarom hebben ze het naar hun zin en voelen ze zich thuis? En wat zou er anders moeten zijn? En van daaruit: wat zijn verdere wensen? Dit zijn de resultaten.

Doel: inzicht krijgen in de ideeën en inbreng van de jeugd van beide wijken: wat boeit hen, waar hebben zij zicht op, zien ze alle mogelijkheden die hun directe woonomgeving hen biedt? Hebben ze behoefte aan een activiteitenaanbod? En hoe kunnen ze betrokken worden bij de ontwikkeling van deze activiteiten/faciliteiten die er nog komen?

Doelgroep: jongeren van 10 tot en met 14 jaar uit de wijken Meerburg en Roomburg. Het gaat om kinderen/jongeren die in deze wijken spelen.