Wat houdt me bezig

Over film en andere zaken

Filmproject Slaaghwijk is begonnen

Samen met Said Amghar van Libertas Leiden werk ik als Leids filmmaker aan een filmproject in de Slaaghwijk/Merenwijk. Het project is zo opgezet dat een groep bewoners de redactie vormt. Samen zoeken we onderwerpen en bepalen hoe we die onderwerpen in beeld gaan brengen. Het doel van dit project is: het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk en inzicht geven in actuele maatschappelijke thema’s. Een van die thema’s is het opvoeden van onze kinderen. Bij dit thema werken we samen met de Wijkacademie Opvoeden Slaaghwijk.

De films zullen we laten zien tijdens een feestelijke presentatie op geschikte locaties in Leiden. Daarbij zijn uiteraard de deelnemers en wijkbewoners welkom, maar ook stakeholders, zoals woningbouwcoöperaties en politici. En de reportages worden mogelijk uitgezonden op de lokale en/of regionale TV. Bovendien kunnen (delen van) de reportages ook gebruikt worden bij opleidingen, discussie-avonden e.d. als inleiding op een les of een groepsgesprek over de gefilmde thema’s.

We hopen van harte dat we samen een mooie videoreportage kunnen maken die zal bijdragen aan een positieve beeldvorming!

Het idee is samen bedacht door opbouwwerker Said Amghar (Libertas) en mij. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818, WOZ-fonds, Druckerfonds en gemeente Leiden. De foto’s zijn gemaakt door Fonds 1818.