Wat houdt me bezig

Over film en andere zaken

Voorlichtingsfilms

Films kunnen erg effectief zijn om doelen te bereiken. Een film doet namelijk iets anders met je dan het lezen van een rapport of het aanhoren van een lezing. Bij het maken van films draait het vooral om één vaardigheid van de filmmaker: goed luisteren. Om antwoord te krijgen op vragen als: Waar gaat het om? Wat wil men bereiken? Wie moeten daarvoor aangesproken worden? Welke obstakels zijn er te verwachten? Die antwoorden verwerken in een mooie film, dan gebeurt er wat. Met mij en met de kijker.