Wat houdt me bezig

Over film en andere zaken

Community art met film

Community art is een benaming die gebruikt wordt voor kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken. Een echte definitie van dit begrip is er niet. In dit verband bedoelen we ermee: het met een groep mensen maken van een of meer films met een bepaald doel. Daarbij is zijn zowel het maakproces als het resultaat belangrijk. Het proces brengt mensen bij elkaar en laat mensen samen dingen ontdekken. Het resultaat wordt aan anderen getoond. Zo overstijgt het effect de groep deelnemers.

Wat kun je ermee?

Community art is een creatief middel om participatie te stimuleren en begrip te vergroten  bij verschillende doelgroepen: jongeren, bewoners, werknemers, en klanten. U krijgt inzicht krijgen in hun wensen, ergernissen, ideeën en oplossingen: wat boeit hen, waar hebben zij zicht op, zien ze alle mogelijkheden die hun directe woon-/werk-/leefomgeving hen biedt? Hebben ze behoefte aan een activiteitenaanbod? Aan een bijdrage in de ruimtelijke ordening? Aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven? En hoe kunnen ze betrokken worden bij de ontwikkeling van deze activiteiten/faciliteiten die er nog komen? Dat zijn vragen die op een speelse manier beantwoord zullen worden.

Hoe werkt het?

Samen met u kijken we hoe we in contact komen (en blijven) met de doelgroep. Vervolgens werven we een aantal deelnemers, waarmee we aan de slag gaan. Aan de slag met brainstormsessies om onderwerpen te kiezen, met korte trainingen in cameratechniek, verhaallijnen en interviewtechniek om te leren hoe je een korte film maakt.

Resultaat

U krijgt beter inzicht in wat er leeft onder de doelgroep, concrete aanwijzingen voor verbetering en visueel materiaal dat op relevante websites ingebed kan worden en dat kan dienen als input voor participatietrajecten, voorlichtingssessies en dergelijke.

De deelnemers krijgen een leuke en leerzame ervaring, basisvaardigheden voor het produceren van een videoreportage en inzicht in de materie waarmee ze aan de slag zijn gegaan.