Wat houdt me bezig

Over film en andere zaken

Bijeenkomst Ontgassen in de binnenvaart

De huidige wet- en regelgeving omtrent ontgassen in de binnenvaart staat op de helling. Een drastische aanscherping van de regels ligt in het verschiet. Dit heeft gevolgen voor Havenbedrijf, bedrijfsleven en binnenvaart. Advies- en ingenieursbureau Antea Group organiseerde daarom op 24 april 2014 een bijeenkomst over (veilig) ontgassen in de binnenvaart. Doel: met elkaar kennis delen over visie en techniek, wet- en regelgeving, kansen en bedreigingen.

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en Havenbedrijf Amsterdam en twee deelnemers gaven hun visie op ontgassen.

Ze staan op de site van Antea Group.